Српска револуција

Под појмом српска револуција подразумевамо период од првог српског устанка до првог српског устава 1835. То је период националноослободилачки рат, али је и борба за укидање феудалног поретка. Револуција има два периода: ратни и миродопни, У овом периоду српске историје издвојиле су се две династије: Карађорђевићи и Обреновићи.

у овом периду настала је једна од најлепших песама Доситеја Обрадовића

Ево да лакше научиш уз презентацију